Projekty

Vzdělávací projekty MŠ na školní rok 2023/24:

Logopedický program:

,,Řehoři, řekni Ř!"

Program prevence sociálně patologických jevů:

,, Děti pomáhají"

Enviromentální výchova dětí: ,,Rok stromů"

Zapojení naší MŠ do zdravé školní jídelny.dot

Od září 2017 je naše škola zapojena do projektu ,,Celé Česko čte dětem", kdy alespoň 20 minut denně čteme dětem z knihy pohádky, příběhy, nejen před spaním.

Třídíme odpad ve školce, od září sbíráme starý papír a zapojujeme se každý rok do sběru hliníkového odpadu pro firmu Comax.