Obsah

V měsíci červnu se bude vybírat stravné a školné za červen a za prázdninový provoz v červenci dnech: 14. 6. a 15. 6.

Za červen 360,- Kč školné a za červenec poměrná část školného 180,- ,Kč.

Stravné bude také vyšší (u některých dětí se platí za měsíc a půl).

Vybírá paní vedoucí ŠJ Jiřina Jouklová ráno a odpoledne v hotovosti.