Obsah

V úterý 14. a ve středu 15. 9. bude ve školce v kanceláři naproti třídě "Sluníčko" paní vedoucí ŠJ Jiřina Jouklová vybírat školné a stravné za měsíc září.

Prosíme uhraďte vše v tento den, po domluvě lze platit i dříve.

Děkujeme.