Obsah

ŠVP_2020-21 (1)(1).pdf (996.63 kB)

Školní vzdělávací program MŠ Hospozín Svět kolem nás je plný krás

 

Název našeho ŠVP je: ,,Svět kolem nás je plný krás".

Naše hlavní cíle a záměry vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a je schválen Čši.

Cíle:

  • všestrnně rozvíjet dítě a připravovat je kvalitně na vstup do školy
  • vést děti k lásce k přírodě a ke všemu živému, k ochraně životního prostředí
  • věnovat zvýšenou péči a pozornost logopedické péči a prevenci
  • rozvíjet základy předmatematických a předčtenářských dovedností a znalostí
  • posilovat u dětí sebedůvěru a zdravé sebevědomí
  • vést děti sk umění řešit samostatně problémy, úkoly a situace, ale i pracovat v kolektivu a ve skupinách

Čtvrtletní bloky:

I.  Svět na podzim

II. Adventní čas

III. Svět v zimě

IV. Svět na jaře

V.  Svět v létě