Obsah

Projekty

Vzdělávací projekty MŠ na školní rok 2021/22

,,Myšák Hubert" - práce starších dětí s tablety

,,Mluv se mnou!" - logopedické hrátky

,,Cesta vesmírem" - enviromentální výchova

,,Děti v dopravním provozu" - dopravní výchova

 

 

Zapojení naší MŠ do zdravé školní jídelny.dot

Od září 2017 je naše škola zapojena do projektu ,,Celé Česko čte dětem", kdy alespoň 20 minut denně čteme dětem z knihy pohádky, příběhy, nejen před spaním.

Třídíme odpad ve školce, od září sbíráme starý papír, víčka od pet láhví pro nemocného Hynečka a zapojíme se opět do sběru hliníkového odpadu pro firmu Comax.