Obsah

Projekty

Vzdělávací projekty MŠ na školní rok 2019/20

Enviromentální program: ,,Rok v přírodě".

Logopedická prevence dětí: ,,,Řehoři, řekni Ř!".

Program prevence sociálně-patologických jevů: ,, Děti a hry".

Projekt v rámci Šablon II. pro MŠ Hospozín ,,Myšák Hubert" - práce dětí s tablety.

 

Zapojení do projektů: Čistíme si zoubky, Zdravá školní jídelna a Celé Česko čte dětem a do sběru hliníkového odpadu pro firmu COMAX

Zapojení naší MŠ do zdravé školní jídelny.dot

Od září 2017 je naše škola zapojena do projektu ,,Celé Čeko čte dětem", kdy alespoň 20 minut denně čteme dětem z knihy pohádky, příběhy, nejen před spaním.

Třídíme odpad ve školce, od září sbíráme starý papír, víčka od pet láhví pro nemocného Hynečka a zapojili jsme se opět do sběru hliníkového odpadu pro firmu Comax.