Obsah

Projekty

Vzdělávací projekty MŠ na školní rok 2022/23:

Logopedický program: ,,Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme“

Program protidrogové prevence: ,,Děti a zdraví“

Enviromentální výchova dětí: ,,Čtyři království, aneb základní podmínky života“

  

Zapojení naší MŠ do zdravé školní jídelny.dot

Od září 2017 je naše škola zapojena do projektu ,,Celé Česko čte dětem", kdy alespoň 20 minut denně čteme dětem z knihy pohádky, příběhy, nejen před spaním.

Třídíme odpad ve školce, od září sbíráme starý papír a zapojíme se opět do sběru hliníkového odpadu pro firmu Comax.