Obsah

Zprávy

Plavecký kurz pro starší děti

Od 3. 2. 2020 do 29. 6. 2020 budou jezdit přihlášené starší děti ze třídy Kopretinka na plavecký kurz s MŠ Černuc.
Kurz probíhá každé pondělí mimo jarních prázdnin 9. 3. a Velikonoc 13. 4. celý text

ostatní | 10. 1. 2020 | Autor: Edita Bílková

Pololetní prázdniny 31. 1. 2020, jarní prázdniny od 9. 3. - 13. 3.2020, 9. 4. Velikonoční prázdniny

V době těchto prázdnin bude v MŠ omezený provoz pouze ve třídě Sluníčko a to z důvodu čerpání loňské dovolené zaměstnanců MŠ.
celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor:

Sběr starého papíru, hliníku a plastových víček pro Hynečka

V MŠ již každoročně probíhá sběr starého papíru.
Pro firmu COMAX sbíráme hliník a soutěžíme tak s dalšími školami.
Plastová víčka sbíráme pro Hynečka na jeho léčbu. celý text

ostatní | 17. 9. 2019 | Autor:

Seznámení se školním řádem

Pro zákonné zástupce celý text

ostatní | 3. 9. 2019 | Autor:

Kroužky a nepovinné placené aktivity pro děti

Od října bude v MŠ:
Keramika každé pondělí od 14,15 - 14,45 hodin od 3 let.
Kurz Angličtiny pro děti bude každý čtvrtek od 15, 15 - 15,55 hodin ve třídě KOPRETINKA.
Od února budeme jezdit na plavecký výcvik do Slaného (Plavecká akademie). celý text

ostatní | 2. 7. 2019 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Šablony II. pro MŠ Hospozín

Od 27. 11. 2018 pracují předškolní děti v MŠ každý týden s výukovými programy v tabletech.
Máme k dispozici 10 tabletů určených výhradně k výchovně-vzdělávací práci s nimi.
Pedagogické pracovnice byly proškoleny.
Tablety byly hrazeny z dotací EU a MŠMT. celý text

ostatní | 6. 12. 2018 | Autor: