Obsah

Zprávy

Zápis nových dětí do MŠ Hospozín dne 7. 5. 2020

7. 5. 2020 od 8, 00 do 14,00 hodin bude v naší mateřské škole probíhat zápis a přijímání vyplněných žádostí o přijetí nových dětí od 1. 9. 2020 v ředitelně školy.
Vyplňte si Žádost o přijetí a Přihlášku dítěte a přineste v tento den do MŠ. (Viz přílohy).
Je možné vyplnit i přímo na místě.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Náměty a nápady pro rodiče a pracovní listy

Pro přípravu předškoláků na školu v době uzavření MŠ
z důvodu prevence šíření COVID - 19.
Mohou se zde inspirovat i rodiče mladších dětí. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Kolektiv učitelů MŠ Hospozín

Uzavření MŠ Hospozín od 16. 3. 2020 z důvodu prevence šíření COVID-19 a spálové angíny

Na základě rozhodnutí zřizovatele školy a po dohodě s ředitelkou MŠ bude od 16. 3. 2020 naše školka do odvolání uzavřena. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Oznámení o odložení plaveckého výcviku

Plavecký výcvik se odkládá na dobu neurčitou z důvodů bezpečnostních opatření z důvodu možného rizika nákazy koronavirem. Změny se včas dozvíte. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor:

Sběr starého papíru, hliníku a plastových víček pro Hynečka

V MŠ již každoročně probíhá sběr starého papíru.
Pro firmu COMAX sbíráme hliník a soutěžíme tak s dalšími školami.
Plastová víčka sbíráme pro Hynečka na jeho léčbu. celý text

ostatní | 17. 9. 2019 | Autor:

Seznámení se školním řádem

Pro zákonné zástupce důležitý dokument. celý text

ostatní | 3. 9. 2019 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Kroužky a nepovinné placené aktivity pro děti

Od října bude v MŠ:
Keramika každé pondělí od 14,15 - 14,45 hodin od 3 let.
Kurz Angličtiny pro děti bude každý čtvrtek od 15, 15 - 15,55 hodin ve třídě KOPRETINKA.
Od února budeme jezdit na plavecký výcvik do Slaného (Plavecká akademie). celý text

ostatní | 2. 7. 2019 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Šablony II. pro MŠ Hospozín

Od 2. 9. 2019 (2018) pracují předškolní děti v MŠ každý týden s výukovými programy v tabletech.
Máme k dispozici 10 tabletů určených výhradně k výchovně-vzdělávací práci s nimi.
Pedagogické pracovnice byly proškoleny.
Tablety byly hrazeny z dotací EU a MŠMT. celý text

ostatní | 6. 12. 2018 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ