Obsah

Projekty

Vzdělávací projekty MŠ na školní rok 2018/19

Enviromentální program: ,,Dvanáct měsíců v přírodě".

Logopedická prevence dětí: ,,,Logopedické hříčky pro kluky a holčičky".

Program prevence sociálně-patologických jevů: ,, Děti pomáhají".

Projekt v rámci Šablon II. pro MŠ Hospozín ,,Pracujeme a učíme se s tablety".

 

Zapojení do projektů: Zdravá školní jídelna a Celé Česko čte dětem a do sběru hliníkového odpadu pro firmu COMAX

Zapojení naší MŠ do zdravé školní jídelny.dot

Od září 2017 se naše školka zapojila do projektu ,,Celé Čeko čte dětem", kdy alespoň 20 minut denně čteme dětem z knihy pohádky, příběhy, nejen před spaním.

Třídíme odpad ve školce, od září sbíráme starý papír, víčka od pet láhví pro nemocného Hynečka a zapojili jsme se opět do sběru hliníkového odpadu pro firmu Comax.