Obsah

Zprávy

Poslední keramika v MŠ bude 27. 5.

Keramika již končí 27. 5. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor:

Prázdninový provoz v červenci do 12. 7.

V MŠ Hospozín je provoz do 12. 7. 2019.
V jiných MŠ (Černuc a Kmetiněves) letos o prázdninách nebylo možné pro naše zajistit provoz. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Třídní schůzka pro zákonné zástupce nových dětí

11. 6. v úterý od 14,30 hodin se bude v mateřské škole konat informativní schůzka pro rodiče nových dětí. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/20

MŠ přijímá prozatím 9 dětí. Další místa se mohou uvolnit při odchodu dětí do přípravné třídy nebo při odstěhování apod. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Pokyny pro rodiče zapsaných nových dětí na školní rok 2019/20

Nejpozději 2. 6. (nejdříve 16. 5.)bude na stránkách MŠ Hospozína na na vstupní brance vyvěšena výsledková tabulka s registračním číslem vašeho dítěte.
4. 6. si mohou rodiče osobně přijít vyzvednout rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.
Třídní schůzka pro rodiče nových dětí, prosíme již bez dětí, bude 11. 6. od 14,30 hodin. Zde se dozvíte další informace a dostanete Evidenční list dítěte a další dokumenty. celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Šablony II. pro MŠ Hospozín

Od 27. 11. 2018 budou předškolní děti v MŠ každý týden pracovat s výukovými programy v tabletech.
Máme k dispozici 10 tabletů určených výhradně k výchovně-vzdělávací práci s nimi.
Pedagogické pracovnice byly proškoleny.
Tablety byly hrazeny z dotací EU a MŠMT. celý text

ostatní | 6. 12. 2018 | Autor:

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet pro MŠ Hospozín na rok 2019 celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor:

Plavecký kurz ve Slaném

Naše MŠ bude jezdit každou středu od 6. 2. 2019 do 26. 6. 2019 a v náhradním termínu dne 14. 6.v 9,30 hodin dopoledne na plavecký kurz v plavecké škole Medúza ve Slaném.

Budeme jezdit společně s MŠ a ZŠ Černuc.
celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ

Chůva v MŠ

Naše MŠ má od září 2018 do konce školního roku ve třídě Sluníčko u menších dětí chůvu. Chůva je financována z dotací EU Šablony II. pro MŠ Hospozín.

Pomáha s dodržováním osobní hygieny dětí, s adaptací a při sebeobsluze malým, netříletým dětem, je k dispozici celé dopoledne jako pomoc učitelkám v této třídě.


celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Edita Bílková, ředitelka MŠ